Contacte

Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica
Muntaner 179, pral 1ª
08036 Barcelona
Tel: 934 053 334
ficc@mediterrani.org