Àmbit d'aplicació

Referent a la cuina catalana

La cuina dels establiments adherits a la Marca Cuina Catalana s’ha de basar en les receptes contemplades en el Corpus de la Cuina Catalana o formar part del sistema culinari català. Aquesta cuina ha d’emprar, sempre que sigui possible, productes propers i de temporada.

Referent al producte

Es recomana als establiments adherits a la Marca Cuina Catalana treballar preferentment tots els productes regulats amb distincions específiques (denominació d’origen, DO protegida, DO de qualitat, indicació geogràfica protegida, especialitat gastronòmica garantida, etc.).

També caldrà distingir tots aquells productes anomenats d’interès gastronòmic, sempre que mantinguin el nivell de qualitat necessari, per fomentar el coneixement i la preservació dels productes autòctons.