Cóm s’obté el distintiu MCC?

El primer pas és demanar la sol·licitud d’adhesió a la Fundació de l’Institut Català de la Cuina (al telèfon 934 053 334 o al correu mcc@mediterrani.org). Un cop degudament complimentat, un consell d’experts de l’Institut Català de la Cuina avaluarà la sol·licitud. En cas que aquest comitè consideri oportuna una revisió més específica, serà el Consell Català de la Cuina, òrgan tutelar del Corpus Culinari qui donarà el veredicte final.

Seguiment dels establiments MCC

  • Per tal de garantir l’acompliment dels requisits de la MCC, els restaurants de MCC podran ser visitats pel Consell d’Experts de l’Institut.
  • Aquesta visita generarà una fitxa amb paràmetres establerts pel Institut amb contingut confidencials.
  • En el cas durant la visita s’observi una possible desviació del propòsit de les normes de la MCC, es notificarà a l’establiment els punts de divergència.
  • En aquest cas, i si l’establiment ho sol·licita, la MCC proporcionarà l’assessorament i el suport necessari per fer les correccions.
  • En cas d’incompliment flagrant d’aquests requisits s’obrirà expedient per retirar la placa i altres elements propis de la Marca Cuina Catalana.
  • Signar la sol·licitud significa estar d’acord amb aquestes condicions.