Aliança de la UB i la FICCG pel III Congrés Català de la Cuina

31-03-2017 - Font: FICCG

La Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG), que es troba actualment ubicada a l’edifici de la Masia al Campus de l’Alimentació de Torribera com a resultat del conveni de 23 de maig de 2014 i renovat el 2 de novembre de 2016, és avui el principal promotor de l’organització del Tercer Congrés Català de la Cuina que es celebrarà durant el segon semestre de 2017 i tot el 2018. Per aquesta raó, la seva directora la Sra. Pepa Aymamí, acompanyada del Dr. Màrius Rubiralta, professor del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia i antic director del Campus de l’Alimentació de Torribera, han presentat al rector de la UB, Joan Elias, la invitació a que sigui la Universitat de Barcelona la institució universitària que organitzi la Jornada de Obertura del període del Tercer Congrés català de la Cuina 2017-2018 i que el Campus de l’Alimentació de Torribera (UB) actuï com a co-organitzador del mencionat Tercer Congrés.


Cal recordar que la Sra. Aymamí ja va encapçalar la secretaria tècnica del primer congrés els anys 1981-1982 i va ser responsable de comunicació del segon al 1994. Arrel d’aquest segon congrés -que es va inaugurar al Paranimf de la UB el 6 de maig de 1994 sota la presidència del rector Antoni Caparrós i va concloure el mes de desembre del mateix any sota la presidència del Departament de Comerç, Consum, i Turisme de la Generalitat de Catalunya amb la participació del Consorci de Promoció Turística de Catalunya-, neix la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica. 


L’oportunitat d’aquesta iniciativa vint-i-tres anys més tard queda justificada en l’actual consolidació d’un moviment molt actiu en el camp de la gastronomia i la cuina a Catalunya com a resultat d’un conjunt ampli de factors entre els que cal indicar l’èxit internacional de molts dels xefs que treballen al nostre país, a l’actual paper del xef Joan Roca i de l’activitat innovadora i creativa del Celler de can Roca, la iniciativa de Ferran Adrià d’establir un discurs conceptual sobre el procés culinari i una innovadora forma d’explicar la cuina a través de les iniciatives evolutives realitzades en el seu BulliLab de BulliFoundation, entre les que cal destacar la Bullipedia. Aquesta experiència va donar lloc a la creació de la Unitat UB-Bullipèdia ubicada a l’Edifici La Masia del Campus de l’Alimentació de Torribera (2012-2015). Igualment la creixent qualitat de la formació del professionals de la cuina i la gastronomia es veu avalada per unes escoles catalanes de cuina públiques i privades de primer nivell que acompanyen una generació de cuiners que durant els darrers deu anys han cosit el territori a traves d’aquesta cuina pròpia de qualitat. Igualment aquesta evolució s’ha pogut observa en els nombrosos projectes desenvolupats per iniciativa d’institucions públiques i privades així com l’evolució d’una industria relacional com s’ha vist darrerament en el desenvolupament del projecte de ComunitatRIS3CATGastronomia. 


En aquest Tercer Congrés que es troba en la fase inicial s’han proposat els següents eixos: a) Cultura i Patrimoni Culinari; b) La Gastronomia com a motor cultural i econòmic de Catalunya; c) El paper del cuiner com a promotor de la cuina catalana; d) el coneixement culinari a Catalunya i la innovació aplicada a la cuina; i e) Cuina i Societat:El maridatge social de la cuina catalana.


Amb la promoció d’aquest Tercer Congrés Català de la Cuina per part de la Fundació FICCG i del Campus de l’Alimentació de Torribera (UB), es reforça novament el compromís de la Universitat de Barcelona en el desenvolupament de fets històrics que han de marcar el camí de l’evolució del coneixement i el desenvolupament econòmic de la cuina i de les activitats que se’n deriven, a Catalunya i reforça el lideratge del Campus de l’Alimentació en aspectes de formació, recerca, desenvolupament i innovació sense perdre el paper de la transferència de coneixement i de la difusió en els àmbits de l’Alimentació i la Gastronomia.


Entre els acords establerts cal remarcar el suport de l’administració del Campus de l’Alimentació de Torribera al desenvolupament del Tercer Congrés i especialment de l’Acte Inaugural que es celebrarà al Paranimf de la UB, la participació del seu professorat en la millora de la proposta conceptual i el tractament dels resultats i conclusions del Congrés, la participació d’Edicions Universitat de Barcelona (en especial la promoció del llibre Cuina de Relacions “Anàlisi de la concentració geogràfica de restaurants amb estrelles Michelin a Catalunya” de M. Bernardo, A. Arbussà i R. Escalante), la  ubicació de la seu del web del Tercer Congrés en la plataforma universitària, i la revalorització de les iniciatives i activitats realitzades a la UB en aquest àmbit així com el reconeixement institucional de les carreres acadèmiques de professores i professors, dedicades a la promoció docent i científica de la cuina i del coneixement culinari. 


A la foto d'esquerra a dreta: Joan Elias, Pepa Aymamí, Màrius Rubiralta i Domènec Espriu