Escudella de blat de moro escairat

Sopes, escudelles, brous, farientes i cremes

Ingredients

300 g de blat de moro escairat
1 os de pernil o d’espinada
1 peu o una cua de porc, salats
1 careta (morro i orella)
1 bola de sagí enfarinada
Aigua
 

Elaboració

Poseu el blat de moro escairat en remull durant 24 hores.
Poseu a dessalar el peu o la cua.
Es fa bullir tot unes quantes hores a foc lent. Ha de quedar una sopa espessa. 
 Variacions
Es pot substituir la quantitat de porc per carn fresca (gallina, pollastre, etc.) i afegir-hi verdures (nap negre, col, pastanagues, carbassa...).
S’hi pot afegir un grapat de mongetes bullides.
També es pot fer com l’escudella i carn d’olla, substituint la pasta per blat de moro escairat.