Coneix el patrimoni culinari català

Des de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG) convidem tots els centres docents a participar en el programa Coneix el patrimoni culinari català.

Els principals objectius d’aquest programa són:

  • D’una banda, donar a conèixer aquest vessant del nostre patrimoni entre els nois i les noies perquè el coneguin i el valorin i, com a conseqüència, vulguin preservar-lo.

  • D’una altra banda, recollir i recopilar receptaris familiars, amb la finalitat d’afavorir la interacció entre les diferents generacions i que l’alumnat valori els coneixements dels seus familiars al voltant de la cuina i la gastronomia.

El programa consta de quatre activitats didàctiques per a l’educació primària i quatre per a l’educació secundària obligatòria.

Per participar en el programa és imprescindible dur a terme la recopilació de les receptes (activitat 1.3 a primària i 2.3 a secundària, en les que us facilitem una fitxa específica per facilitar aquesta recopilació) ja que la FICCG tindrà en compte aquest material per continuar la investigació de la propera edició del Corpus del Patrimoni Culinari Català. Pel que fa a les activitats, cada centre pot portar a l’aula aquelles que més li interessin.

La fundació està estudiant la possibilitat d’organitzar una exposició amb el material que ens lliurin les escoles.És important que l’aprofitament del material presentat en aquest projecte sigui funcional, és a dir, que tracti de respondre a interrogants i desperti l’interès i la participació en una campanya que difon cultura i construeix història a la vegada.

Un dels elements claus en l’aprenentatge són les idees pròpies que té l’alumnat sobre el tema que s’aborda, idees que es fonamenten en la tradició popular, els costums familiars, la informació dels mitjans de comunicació i/o la transmissió interpersonal.

L’objectiu bàsic d’aquest projecte adreçat als centres educatius és contribuir a que aquestes idees prèvies de l’alumnat els permetin aprofundir en el sentit patrimonial com a font d’identitat, que se les facin seves i les integrin en el seu bagatge cultural.

El projecte escolar Patrimoni alimentari i culinari català s’estructura partir de quatre continguts:

  • Patrimoni/ Tradició
  • Productes agroalimentaris
  • Cuina catalana
  • Nutrició i salut


Aquests continguts es treballen a partir de vuit fitxes d’activitats, quatre per primària i quatre per secundària, i una fitxa metodològica per a cadascuna. Tot recordant que la nostra cuina és el resultat d’un llarg procés de mestissatge i que en algunes escoles els nouvinguts representen una part important de l’alumnat, cal que el professorat faci palès i evidencïi el mestissatge amb la finalitat que els nouvinguts no se sentin en cap cas menystinguts.Qualsevol dubte contacteu-nos a ficcg@mediterrani.org o al 93 405 33 34


Primària

1.1 Tradició. LA CUINA TAMBÉ ÉS CULTURA

1.2 Productes agroalimentaris. CATALUNYA, UN MOSAIC DE COMARQUES I PRODUCTES AUTÒCTONS

1.2 Solucionari

1.3 Cuina catalana. EL CALENDARI DE FESTES DEL TERRITORI CATALÀ

1.4 Nutrició i salut. UN HÀBIT SALUDABLE: LA BONA ALIMENTACIÓ

Secundària

2.1 Patrimoni. CUINA CATALANA, PATRIMONI IMMATERIAL

2.2 Productes agroalimentaris amb DOP, IGP i ETG. UN REGUITZELLL DE PRODUCTES PER RECÓRRER EL TERRITORI

2.2 Solucionari

2.3 Cuina catalana. EL CALENDARI DE FESTES DEL TERRITORI CATALÀ

2.4 Nutrició i salut. ELS ALIMENTS I ELS SEUS NUTRIENTS

Calendari

Setembre – desembre 2013

Desenvolupament de la proposta d’activitats seleccionades i adaptades al centre:

  • ▪ La temporització aproximada és d’una setmana com a màxim.
  • ▪ Algunes de les activitats es poden realitzar dins l’hora de tutoria.
  • ▪ Consulteu el PDF fitxes didàctiques per més informació

Gener 2014

Lliurament de les activitats 1.3 i 2.3 juntament amb la fitxa annexa (receptes) fins el 31 de gener:
FICCG
Muntaner, 179, pral. 1a
08036 Barcelona
ficc@mediterrani.org
934 053 334
Horari: 9 – 14h

Febrer – març 2014

El material rebut servirà per elaborar l’informe que s’ha de presentar a la candidatura de la cuina catalana a la UNESCO.

NOTA: Tot i que aquest programa escolar s’inicia dins del context de la candidatura, l’objectiu de la FICCG és que les escoles l’imparteixin, degudament actualitzat, durant els cursos successius.